Projekty UE

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Fibrain do opracowania włókien światłowodowych” Działanie 2.1, Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FIBRAIN Sp. z o.o. zrealizował projekt „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Fibrain do opracowania włókien światłowodowych” Działanie 2.1, Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy FIBRAIN Sp. z o.o. W nowopowstałym Centrum Badawczo-Rozwojowym jest realizowana agenda badawcza, która wdraża innowacje: produktowe oraz procesowe.

– innowacja produktowa – stworzenie innowacyjnego produktu, włókna światłowodowego o wytłumionym zjawisku wymuszonego rozpraszania Brillouina oraz o zerowym piku wodnym.

– innowacje procesowe – opracowanie niskokosztowej technologii wielkoseryjnej produkcji włókna telekomunikacyjnego o wyeliminowanym piku wodnym; opracowanie stosowania w technologii produkcji wielkoseryjnej własnej technologii teksturowania chemicznego powierzchni szklanych preform światłowodowych i elementów pomocniczych; . opracowanie stosowania w technologii produkcji wielkoseryjnej własnej technologii nietoksycznego mycia preform i elementów pomocniczych

Wartość całkowita projektu: 122 801 931,87 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 46 506 881,40 PLN

Polecamy również