Projekty UE

Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych autorskich rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania kabli światłowodowych realizujących ideę Przemysłu 4.0 w zakładzie Wnioskodawcy

FIBRAIN Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych autorskich rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania kabli światłowodowych realizujących ideę Przemysłu 4.0 w zakładzie Wnioskodawcy” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy POIR.01.01.01-00-074/21-00

Celem projektu jest opracowanie szeregu innowacji procesowych pozwalających wytwarzać kable światłowodowe zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0. Opracowane zostaną technologie aktywnego naciągu na liniach wytłaczania tuby i skręcania ośrodka oraz sprzężone z nimi i współpracujące technologie automatycznej kontroli wizyjnej wytwarzanego włókna, tuby, skręcanego ośrodka. W rezultacie nowa linia do wytwarzania kabli światłowodowych zapewni wyższą wydajność i niższe straty (mniej produktu niezgodnego).

Wartość całkowita projektu: 41 310 216,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 17 399 848,69 PLN

Polecamy również