Misja i wartości

Pracujemy razem

Głównym celem Grupy FIBRAIN jest rozwój wszystkich usług i produktów na obecnych oraz nowych rynkach na całym świecie. Należy podkreślić, że stały rozwój opiera się o wartości, bez których nie byłby on możliwy.

Najważniejszą wartością Grupy FIBRAIN są pracownicy, bo to ludzie tworzą firmę. Nasi pracownicy są naszym największym kapitałem. Każda osoba, niezależnie od tego czy pracuje na magazynie, produkcji czy w biurze codziennie dokłada cegiełkę do rozwoju i sukcesu całej Grupy FIBRAIN. Wspólna praca opiera się o szacunek oraz uczciwość do siebie nawzajem oraz przyjętych norm.

Jesteśmy przekonani, że usługi wysokiej jakości
mogą zapewnić tylko kompetentni i zadowoleni pracownicy.

LUDZIE – fundament Grupy FIBRAIN.

SZACUNEK – przedstawia podejście jakim kierujemy
się w obsłudze i kontaktach z naszymi klientami,
jak również między pracownikami naszej firmy.

UCZCIWOŚĆ – opisuje stosunek naszej firmy
do wszelkich norm obecnych w kontaktach
międzyludzkich, w tym prawnych, etycznych
czy moralnych.

W 2020 roku FIBRAIN otrzymał srebrny medal w wyniku audytu przeprowadzonego przez EcoVadis.
To międzynarodowa organizacja ratingowa oceniająca działania i praktyki firm w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

Pliki do pobrania

Strategia Podatkowa 2022