Program 25-letniej, rozszerzonej gwarancji

System FibrainDATA® to jakość potwierdzona wieloma certyfikatami niezależnych laboratoriów.

Naszym wyrobom stawiamy bardzo rygorystyczne wymagania, przez co przewyższają one wymagania ujęte w obowiązujących normach, gwarantując w ten sposób niezbędnych marginesy wydajności systemu. Z tego względu możemy zaoferować Państwu produkty o najlepszych właściwościach, na które dajemy gwarancję niezawodności. Gwarancja występuje w dwóch wariantach – standardowym oraz rozszerzonym. Zachęcamy do korzystania z programu rozszerzonej gwarancji, gdyż poprzez testy wszystkich parametrów poszczególnych kanałów transmisyjnych uzyskujemy pewność poprawnego zainstalowania systemu oraz poprawności jego działania przez okres minimum 25 lat.  

Gwarancja standardowa:

Gwarancja braku wad materiałowych oraz wad wykonania udzielana na komponenty wchodzące w skład toru transmisyjnego tj.:

  • Okablowanie
  • Sprzęt połączeniowy,
  • Kable połączeniowe,
  • pozostałe komponenty teleinformatyczne.

obejmuje okres 2 lat od daty sprzedaży.  Obowiązuje na podstawie dowodu zakupu oraz wydanych warunków gwarancji  

Gwarancja rozszerzona:

Obejmuje cały system okablowania strukturalnego FibrainDATA®.  Rozróżnia się dwa poziomy gwarancji: gwarancja systemowa – zapewnia parametry łączy zgodnie z wydajnością, dla której system został zaprojektowany,  gwarancja na aplikacje – zapewnia, że możliwa będzie transmisja w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zaprojektowane dla danej kategorii i zatwierdzone przez odpowiednie komitety normalizacyjne (IEEE, ANSI, TIA/EIA). Okres, na który udzielana jest gwarancja rozszerzona to 25 lat. Wymagana instalacja systemu przez certyfikowanego instalatora FibrainDATA®. Wymagane stosowanie jedynie komponentów systemu FibrainDATA® odpowiedniej wydajności, pochodzących z autoryzowanej sieci dystrybucyjnej FIBRAIN. Wymagane przedstawienie wyników pomiarów parametrów transmisyjnych do weryfikacji FIBRAIN. Objęcie gwarancją systemu okablowania strukturalnego potwierdzane certyfikatem gwarancyjnym na cały system Producent potwierdza zgodność zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego z normami: TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 oraz procedurami wymaganymi przez FIBRAIN.  

Procedura certyfikacji instalacji systemu FibrainDATA®:

Certyfikowany Instalator po wykonaniu instalacji zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia do FIBRAIN na adres certyfikacje@fibrain.pl wymaganych dokumentów:

  • przegląd techniczny,
  • dokumentacja powykonawcza ,
  • wyniki pomiarów sieci wykonane za pomocą autoryzowanego sprzętu i w oryginalnych formatach mierników,
  • zdjęcia z instalacji (dukty kablowe, uporządkowanie okablowania wewnątrz punktów dystrybucyjnych, przejścia wiązek kablowych przez ściany/kondygnacje, etc)

FIBRAIN weryfikuje poprawność wykonanej sieci oraz dostarczonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia uchybień Certyfikowany Instalator zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych usterek lub uzupełnienia przesłanej dokumentacji celem kontynuacji procedury certyfikacji. Po spełnieniu wszystkich warunków Certyfikaty dotyczące instalacji przekazywane są Certyfikowanemu Instalatorowi wykonującemu daną instalację, który zobowiązany jest do przekazania jednej kopii użytkownikowi sieci.

Pliki do pobrania