Certyfikaty

Certyfikat jakości ISO 9001:2015

Jest uznanym i honorowanym na całym świecie certyfikatem potwierdzającym zdolności naszej firmy do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że Spółka FIBRAIN funkcjonuje z poszanowaniem środowiska naturalnego we wszystkich obszarach swojej działalności, zapobiega zanieczyszczeniom i dąży do realizacji wyznaczonych celów środowiskowych.

Certyfikat ISO 45001:2018

Certyfikat jest potwierdzeniem najwyższych standardów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w FIBRAIN.

Certyfikat EcoVadis

Certyfikat EcoVadis potwierdzający zdobycie przez FIBRAIN Sp. z o. o. srebrnego medalu w uznaniu za osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Nadany został przez międzynarodową organizację ratingową EcoVadis, która ocenia działania i praktyki firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

Certyfikat jakości produkcji złącz światłowodowych E-2000 firmy R&M

 

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Certyfikat PRS Green Label 2020

Certyfikat PRS Green Label 2020 (Certyfikat PRS Zielona Etykieta 2020) został nadany przez PRS w dowód uznania za działania FIBRAIN Sp. z o. o. na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym zmniejszania śladu węglowego i aktywne uczestnictwo w zrównoważonym, obiegowym systemie odzysku palet