Projekty UE

Światłowody utrzymujące polaryzację o kształtowanej dyspersji w zakresie spektralnym 1500-2000 nm

Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie: FIBRAIN sp. z o.o. (lider), Politechnika Wrocławska (PWr) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego typu światłowodów specjalnych o dyspersji normalnej w szerokim zakresie spektralnym, obejmującym pasmo 1500 – 2000 nm, utrzymujących stan polaryzacji światła, przeznaczonych do zastosowań w ultraszybkich laserach i wzmacniaczach światłowodowych. Końcowym rezultatem projektu będzie opracowany i wprowadzony do oferty handlowej firmy FIBRAIN światłowód utrzymujący stan polaryzacji światła, charakteryzujący się ujemną wartością współczynnika dyspersji w zakresie spektralnym co najmniej 1500 – 2000 nm, tj. pokrywającym pasmo pracy laserów oraz wzmacniaczy domieszkowanych jonami erbu oraz tulu. Światłowód tego typu znajdzie zastosowanie w układach laserów i wzmacniaczy erbowych oraz tulowych generujących impulsy ultrakrótkie (femtosekundowe). Ze względu na zidentyfikowany duży rynek potencjalnych odbiorców, bardzo ograniczoną konkurencję (praktyczny brak tego typu rozwiązań), produkt ten może wypełnić istniejącą lukę rynkową. Przeprowadzone badania wstępne potwierdziły nie tylko możliwość wytworzenia włókna o spodziewanych parametrach (na skalę laboratoryjną), ale i możliwość jego zastosowania w układach zarówno laserów jak i wzmacniaczy światłowodowych, pozwalając na uzyskanie unikalnych parametrów wyjściowych (np. rekordowo krótki czas trwania impulsu). Prace badawczo-rozwojowe w ramach niniejszego projektu obejmują: 1) zaprojektowanie optymalnej struktury światłowodu, 2) opracowanie technologii wyciągania włókna, 3) weryfikację użyteczności wyprodukowanego światłowodu w aplikacjach laserowych (generacja i wzmacnianie ultrakrótkich impulsabów światła), 4) transfer technologii wytwarzania włókna do skali przemysłowej.

Wartość całkowita projektu: 7 011 358,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 956 070,81

Polecamy również