Projekty UE

Opracowanie algorytmów detekcji anomalii, predykcyjnych i preskryptywnych dedykowanych wybranym etapom produkcji kabli światłowodowych w celu zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego

FIBRAIN Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie algorytmów detekcji anomalii, predykcyjnych i preskryptywnych dedykowanych wybranym etapom produkcji kabli światłowodowych w celu zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy POIR.01.01.01-00-1425/20-00

Celem projektu jest opracowanie algorytmów detekcji anomalii, predykcyjnych i preskryptywnych, których funkcją będzie zminimalizowanie nieefektywności występujących na poszczególnych etapach produkcji kabli światłowodowych. W rezultacie powstanie innowacyjne oprogramowanie. Dzięki niemu FIBRAIN Sp. z o.o. niemal całkowicie wyeliminuje kable wadliwe, niespełniające wymogów klienta, co przełoży się bezpośrednio na ograniczenie marnowania zasobów (utylizacja wadliwych kabli lub ich naprawa).

Wartość całkowita projektu: 7 067 150,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 888 429,71 PLN

Polecamy również