Projekty UE

FIBRAIN Sp. z o.o. zrealizował projekt „Wdrożenie w firmie Fibrain Sp. z o.o. wyników prac B+R w zakresie technologii światłowodowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.1 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu było wdrożenie do produkcji włókien światłowodowych szeregu ulepszeń będących wynikiem prac B+R realizowanych przez FIBRAIN Sp. z o.o., w tym m.in. zgłoszonej do ochrony patentowej w UPRP technologii teksturyzacji powierzchni szklanych do wytwarzania preform światłowodowych. Rozwiązania opracowane przez FIBRAIN Sp. z o.o. pozwolą na masową produkcję włókna światłowodowego do zastosowań telekomunikacyjnych o obniżonej średnicy.

Wartość całkowita projektu: 34 131 908, 26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 704 155,91 PLN

Polecamy również