Projekty UE

Opracowanie produktów ONT na potrzeby sieci przedsiębiorstw oraz inteligentnych miast

FIBRAIN Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie produktów ONT na potrzeby sieci przedsiębiorstw oraz inteligentnych miast” w ramach: Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nr umowy RPPK.01.02.00-18-0006/20-00

Celem projektu jest opracowanie minimum 3 modeli urządzeń ONT w technologii GPON oraz XGS-PON, które pozwolą na zaadaptowanie telekomunikacyjnych standardów na potrzeby sieci miejskich czy sieci LAN. Urządzenia zostaną wzbogacone między innymi o funkcje PoE ale także o rozszerzoną kompatybilność co uwolni potencjał sieci PON w przedsiębiorstwach nie będących operatorami. Takie rozwiązania w odniesieniu do technologii pasywnych sieci optycznych wykorzystywanych m.in. w takich obiektach jak: biurowce, hotele, parki biznesowe, galerie handlowe, akademiki czy stadiony, pozwoli na obniżenie kosztów zużycia prądu oraz budowy sieci przy jednoczesnym podniesieniu możliwości świadczenia usług o super szybki Internet.

Wartość całkowita projektu: 5 324 804,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 407 396,18 PLN

Polecamy również