MetroJet

System mikrokanalizacji MetroJet jest rodzajem wielootworowej doziemnej kanalizacji teletechnicznej.

Dzięki swojej budowie umożliwia instalację wielu mikrokabli światłowodowych w jeden zwarty pakiet pojedynczych mikrorurek o średnicach w zakresie od 5 do 16 mm. Główną zaletą instalacji wiązek foliowanych bądź pakietów mikrorurek jest jednorazowa aplikacja wszystkich rurek jednocześnie, co diametralnie przyspiesza realizację projektów oraz tworzy spójną i uporządkowaną infrastrukturę sieci.

Tabela kompatybilności MetroJet

Przy etapie projektowania oraz instalacji kabli w mikrokanalizacji należy zachować odpowiedni stosunek wypełnienia mikrokabla w przestrzeni wewnątrz mikrorurki. Jest to istotne, by uzyskać najlepsze osiągi przy instalacji metodą strumieniową (wdmuchiwanie mikrokabli). Aby ułatwić ten proces, została opracowana tabela kompatybilności MetroJet.

Elementy systemu MetroJet

System MetroJet

Do pobrania

FIBRAIN MetroJet Prezentacja produktów