AirTrack

Metoda budowy sieci szkieletowych AirTrack na podbudowie słupowej, wykorzystywana jest najczęściej w przypadku obszarów pozamiejskich, gdzie możliwe jest użycie istniejącej infrastruktury do prowadzenia nowych linii światłowodowych.

Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla sieci doziemnych, które wymagają wysokich nakładów finansowych i długich terminów realizacji.

Wpływ czynników zewnętrznych na eksploatację kabli i akcesoriów

Sieci napowietrzne narażone są na powtarzające się stresy klimatyczne przez cały czasokres użytkowania. Kabel optyczny i jego akcesoria, w szczególności uchwyty odciągowe i przelotowe, stanowią współzależny element kompletnego systemu, który musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością na wszystkie negatywne czynniki zewnętrzne, takie jak: parcie wiatru, szadź katastrofalna, drgania eoliczne, zmiany temperatury, promieniowanie UV.

Czynniki te powodują powstanie dodatkowych naprężeń w kablu, często wydłużając go poza okno
naprężeń. W takim przypadku rozciąganiu poddane jest również włókno światłowodowe, które może stracić swoje parametry transmisyjne, a w najgorszym wypadku może ulec zniszczeniu. Dlatego też bardzo istotnym elementem jest dobór odpowiedniego osprzętu do panujących warunków w regionie inwestycji. Firma FIBRAIN bazuje na analizie porównawczej NESC, która jest standardem stworzonym przez Stany Zjednoczone Ameryki, określającym normy prawidłowego i bezpiecznego instalowania oraz użytkowania systemów elektrycznych
i telekomunikacyjnych uwzględniające warunki klimatyczne.

NESC określa trzy zakresy możliwych obciążeń klimatycznych, które mogą wystąpić w danym regionie: lekkie, średnie i ciężkie.

LIGHTMEDIUMHEAVY
Grubość warstwy oblodzenia0 mm6.5 mm12.5 mm
Ciśnienie obciążenia wiatru (horyzontalne)430 Pa190 Pa190 Pa
Temperatura-1C-10C-20C
Wskaźniki NESC dodatkowego obciążenia0.7 N/m2.5 N/m4.4 N/m

Na podstawie dostępnych dla terenów Polski danych środowiskowych opartych o dostępne normy wykazane zostało że cały obszar Polski należy do strefy NESC Heavy.

Elementy systemu AirTrack

System AirTrack

Do pobrania

FIBRAIN AirTrack Prezentacja produktów