13.04.2012

Transmisja optyczna – poziom średniozaawansowany

>

 

FIBRAIN – dostawca produktów sieciowych zarówno aktywnych jak i pasywnych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych bezpośrednio w naszej siedzibie w Rzeszowie.

Transmisja optyczna – poziom średniozaawansowany

 

Tematyka szkolenia:

 

Część teoretyczna

1.    Przypomnienie podstaw propagacji światła w światłowodzie (20 min)

&

>

1.1    Światłowód jednomodowy  i wielodomowy

&

>

1.1.1    Światłowód skokowy i gradientowy 

&

>

1.2    Podstawowe parametry optyczne światłowodu

&

>

1.2.1    Tłumienie 

&

>

1.2.2    Dyspersja modowa 

&

>

1.2.3    Dyspersja chromatyczna 

&

>

1.2.4     Dyspersja polaryzacyjna 

&

>

2.    Rodzaje podstawowych włókien optycznych używanych w transmisji światłowodowej – rekomendacje ITU-T, typowe dziedziny zastosowań i ograniczenia (15 min)

&

>

2.1    G.652A, B, C, D (SSMF)

&
>

2.2    G.653 (DSF)

&
>

2.3    G.655 (NZDSF) 

&
>

2.4    G.657A, B

&

>

3.    Idea zwielokrotnienia falowego (20 min)    

&

>

3.1    Zalety i wyzwania

&
>

3.2    Rodzaje zwielokrotnienia falowego

&

>

3.2.1    (W)WDM

&

>

3.2.2    CWDM 

&

>

3.2.3    DWDM –   

&

>

4.    Podział sieci optycznych ze względu na długość łączy i rozległość, charakterystyczne technologie (10 min)

&

>

4.1    Sieci dostępowe (access) 

&
>

4.2    Sieci metropolitalne (metro)

&
>

4.3    Sieci rdzeniowe (core) 

&
>

4.4    Łącza transoceaniczne 

&

>

5.    Fizyczne topologie sieciowe wykorzystywane w sieciach optycznych (20 min)

&

>

5.1    Łącze liniowe (punkt-punkt) 

&
>

5.2    Topologia drzewa 

&
>

5.3    Topologia gwiazdy (punkt-wielopunkt) 

&
>

5.4    Topologia magistrali (bus) 

&
>

5.5    Topologia pierścienia (ring) 

&
>

5.6    Topologia kratownicy (mesh) 

&
>

5.7    Wady i zalety powyższych rozwiązań

&

>

6.    Rodzaje i podstawowa funkcjonalność węzłów sieciowych w sieciach optycznych (40 min)

&

>

6.1    Terminal 

&

>

6.1.1    Elementy konieczne 

&

>

6.1.2    Elementy opcjonalne 

&

>

6.2    Optyczny wzmacniacz liniowy (DWDM) –regeneracja 1R

&

>

6.2.1    Elementy konieczne 

&

>

6.2.2    Elementy opcjonalne 

&

>

6.3    Węzeł regeneracyjny (CWDM lub DWDM) –regeneracja 3R

&

>

6.3.1    Elementy 

&

>

6.3.2    Elementy opcjonalne 

&

>

6.4    FOADM (niekonfigurowalny terminal przelotowy, krotnica OADM) 

&

>

6.4.1    Elementy konieczne 

&

>

6.4.2    Elementy opcjonalne  

&

>

6.5    ROADM, T-OXC (przełącznica OXC, konfigurowalny terminal przelotowy)

&

>

6.5.1    Elementy konieczne 

&

>

7.    Funkcjonalne elementy składowe optycznego toru telekomunikacyjnego (60 min)

&

>

7.1    Nadajnik 

&

>

7.1.1    Podstawowe parametry 

&

>

7.1.2    Modulacja zewnętrzna i bezpośrednia, NRZ, RZ i modulacje zaawansowane 

&

>

7.1.3    Różnice i zastosowanie laserów FP, ECL, VCSEL, DBR i DFB 

&

>

7.1.4    Diody LED dla transmisji wielodomowej 

&

>

7.2    Multiplekser i demultiplekser 

&

>

7.2.1    Podstawowe parametry 

&

>

7.2.2    Sprzęgacze WDM jako multipleksery

&

>

7.2.3    Szeregowe (TFF, FBG) i pryzmatyczne (AWG) muxy CWDM i DWDM

&

>

7.2.4    Funkcjonalność dodatkowa 

&

>

7.3    Filtr add/drop  

&

>

7.3.1    Podstawowe parametry 

&

>

7.3.2    Rodzaje filtrów add/drop 

&

>

7.3.3    Funkcjonalność dodatkowa 

&

>

7.4    Wzmacniacze optyczne

&

>

7.4.1    Podstawowe parametry 

&

>

7.4.2    Funkcjonalność systemowa 

&

>

7.4.3    Wzmacniacze SOA 

&

>

7.4.4    Wzmacniacze ramanowskie 

&

>

7.4.5    Wzmacniacze EDFA 

&

>

7.4.6    Szum optyczny ASE 

&

>

7.5    Moduły kompensacji dyspersji chromatycznej  

&

>

7.5.1    Podstawowe parametry 

&

>

7.5.2    Siatki Bragga (FBG) 

&

>

7.5.3    Światłowód kompensujący (DCF) 

&

>

7.6    Odbiornik 

&

>

7.6.1    Podstawowe parametry 

&

>

7.6.2    Detektory PIN i APD dla modulacji amplitudy 

&

>

7.6.3    Układy detekcyjne dla zaawansowanych modulacji optycznych

&

>

8.    Podstawowe pasywne przyrządy optyczne (15 min)

&

>

8.1    Sprzęgacze FBT i PLC 

&
>

8.2    Izolatory

&
>

8.3    Cyrkulatory

&
>

8.4    Filtry optyczne 

&
>

8.5    Polaryzatory 

&

>

9.    Zjawiska i mechanizmy zakłócające transmisję i obniżające jej jakość i ich względne znaczenie. Opis jakościowy (40 min)

&

>

9.1    Bitowa stopa błędów (BER)i rozkład gęstości prawdopodobieństwa elektrycznego sygnału cyfrowego

&
>

9.2    Dyspersja modowa

&
>

9.3    Dyspersja chromatyczna

&

>

9.3.1    Zewnętrznie modulowane lasery jednomodowe  

&

>

9.3.2    Pogorszenie dla laserów wielomodowych i z chirpem

&

>

9.4    Dyspersja polaryzacyjna 

&
>

9.5    Odbicia wsteczne

&
>

9.6    Rozpraszanie wsteczne

&
>

9.7    Przesłuchy liniowe (crosstalk) 

&
>

9.8    ASE i OSNR 

&

>

9.8.1    Szumy elektryczne wywołane obecnością ASE

&

>

9.9      Zjawiska nieliniowe 

&

>

9.9.1    Przesłuchy nieliniowe – XPM, XGM, Raman, FWM, 

&

>

9.9.2    Samodegradacja nieliniowa – SBS, SPM, NLPN

&

>

9.10    Jitter 

&
>

9.11    PDL

&
>

9.12    Szum kwantowy 

&

>

9.12.1    Szum powielania lawinowego 

&

>

9.13    Szum termiczny 

&
>

9.14    Szum fluktuacji modowych (MPN) laserów 

&
>

9.15    Szum modowy (plamkowy )w światłowodzie MM 

&
>

9.16    Szum mocy lasera (RIN) 

&
>

9.17    Nadmierne filtrowanie (kaskadowanie filtrów)

&

>

10.    Podstawy projektowania łączy światłowodowych (15 min)

&

>

10.1    Podstawowe założenia projektowe 

&
>

10.2    Budżet mocy i margines mocy 

&

>

10.2.1    Pogorszenie wymaganej mocy (domiar mocy, power penalty) w łączach limitowanych tłumiennością 

&

>

10.3    Limity dyspersji chromatycznej i PMD 

&
>

10.4    Margines OSNR 

&
>

10.5    Wzrost wymaganego poziomu OSNR z powodu innych czynników (domiar OSNR, OSNR penalty)

&

>

10.5.1    Back2back OSNR i OSNR po transmisji 

&

>

10.5.2    Metody uwzględniania czynników dodatkowych – projektowanie na najgorszy wypadek (worst case design), dodawanie statystyczne 

&

>

10.5.3    Wartości przykładowych pogorszeń OSNR

&

>

Część praktyczna

11.    Zestawienie prostej optycznej sieci CWDM z FOADM (80 min)

12.    Pomiar mocy, długości fali i OSNR  w łączu jedno- i dwukierunkowym (80 min) 

13.    Pomiary przykładowego multipleksera CWDM (80 min)

style="font-size: 12px; line-height: 18px; ">
 &
style="font-size: 12px; line-height: 18px; ">
Termin: 16 maj 2012 – początek godzina 9:00&

Miejsce: Rzeszów – Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Malopolski

 

Czas trwania: 6-8h
Koszt: 1000 zł (plus 23% VAT)
Liczba miejsc: ograniczona, miejsca kwalifikowane

 

Rabaty:

– za zgłoszenie na 7 dni przed planowaną datą szkolenia udzielamy 20 % rabat.

– za zgłoszenie na 5 dni przed planowaną datą szkolenia udzielamy 10 % rabat.

 

Każdy z uczestników szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje dyplom ukończenia kursu.

 

W celu usprawnienia organizacji spotkania oraz przygotowania właściwej liczby materiałów szkoleniowych prosimy o potwierdzenie przybycia (imienna lista osób) w terminie do 3 dni przed terminem na ręce:

Łukasz Olbrot
tel. (0-17) 866-08-45
e-mail: szkolenia@elmat.pl

>
Do tego celu można wykorzystać aplikacje:

&

 

&

Polecamy również