29.06.2020

Smart City w oparciu o rozwiązania GPON oraz XGS-PON firmy FIBRAIN!

To pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce jedno z pierwszych w Europie. Do tej pory zainteresowanie technologiami PON skupiało się wokół operatorów. Urząd Miasta przekonuje, że technologie PON pozwolą im wygenerować oszczędności w budowie miejskich sieci światłowodowych przy zachowaniu wysokiej elastyczności. Technologie PON rozwijają się niezwykle dynamicznie, a na horyzoncie pojawiają się już prędkości 25G-PON czy 50G-PON przy wsparciu dużych splitów nawet do 1:256. Dzięki temu miasto może wykorzystać istniejące oraz nowobudowane relacje światłowodowe bez ponoszenia wysokich kosztów. Możliwość zastosowania asymetrycznych splitterów i budowa sieci w topologii magistrali daje swobodę i możliwość szybkiej reakcji w zestawianiu połączeń na potrzeby miasta.

Działająca w Rzeszowie Miejska Sieć Teleinformatyczna stanowi platformę do wdrażania wielu strategicznych dla funkcjonowania miasta projektów dofinansowanych ze środków unijnych, z zakresu inteligentnych miast (Smart City) w tym:

– Innowacyjna Edukacja – głównymi celami projektu Innowacyjna Edukacja jest polepszenie warunków i sposobu nauczania dla uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych we wszystkich szkołach w Rzeszowie. Dzięki czemu Rzeszów jako jedno z pierwszych miast w Polsce jest przygotowany do kompleksowego zdalnego nauczania online.

– Wieloetapowy projekt ResMAN – w ramach którego 161 jednostek organizacyjnych administracji publicznej miasta (w tym szkoły przedszkola, żłobki, punkty obsługi mieszkańców)  uzyskało dostęp do bezpiecznego IntraNetu, telefonii VoIP oraz wewnętrznych systemów zarządzania miastem i e-usług. Wdrożone w ostatnim okresie e-usługi umożliwiają w sposób kompleksowy zarządzanie edukacją, w tym przeprowadzanie naborów do szkół i przedszkoli, korzystanie z elektronicznych dzienników uczniowskich, elektronicznych arkuszy organizacyjnych, planowanie budżetu i prowadzenie e-rachunkowości oraz e-sekretariatów w placówkach oświatowych.

– Projekt RIST – Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu Publicznego, w ramach którego sieć bezprzewodowa służy jako platforma wymiany danych pomiędzy systemem  obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną (70 skrzyżowań) , systemem informacji pasażerskiej na przystankach ( 210 przystanków), systemem elektronicznego biletu. Pozwala też na sterowanie ulicznymi znakami zmiennej treści, automatami do doładowywania biletów, informacją pogodową. Sieć umożliwia ciągły dostęp do 200 autobusów komunikacji miejskiej w ruchu, zbieranie danych o pracy instalacji wewnątrz autobusów (steruje pracą ich autokomputerów), monitorowanie napełnienia pasażerami, przekazywanie informacji z autobusów do systemu sygnalizacji świetlnej dla upłynnienia przejazdów komunikacji publicznej na skrzyżowaniach (tzw. zielona fala).

– System miejskiego monitoringu cyfrowego, obejmującego ponad 400 kamer HD rozlokowanych na terenie całego miasta.

Powstała w wyniku budowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej infrastruktura w postaci, masztów, światłowodowego rdzenia sieci, czy tez redundantnych centrów przetwarzania danych jest przygotowana do wdrożenia nowej technologii – Sieci 5G (5 generacji) – czyli aktualnie najnowocześniejszego narzędzia niezbędnego do funkcjonowania, a przede wszystkim szybkiego rozwoju współczesnego miasta typu SMART CITY. 

Polecamy również