30.10.2013

ELMAT w projekcie Demonstrator+

P. H. ELMAT Sp. z o. o. z przyjemnością informuje o przyznaniu dofinansowania na przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. DEMONSTRATOR+.  Przy pomocy  otrzymanego grantu  zostanie wykonana instalacja demonstracyjna dostępowej sieci światłowodowej wykorzystującej mikrokabel z włóknem wielordzeniowym. &

Projekt ma na celu opracowanie, przygotowanie do komercjalizacji i budowę instalacji demonstracyjnej nowatorskiego systemu infrastruktury pasywnej dla światłowodowych sieci dostępowych FTTH, wykorzystującego włókno wielordzeniowe. System będzie rozwinięciem obecnych systemów infrastruktury pasywnej, które Wnioskodawca opracował i wdrożył do oferty. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 01.01.2014 r.&

Polecamy również