19.06.2024

Indie kolejnym krajem z narzuconym cłem antydumpingowym na kable światłowodowe!

Dumping cenowy, czyli sprzedaż towarów poniżej kosztów produkcji lub po cenach znacznie niższych niż na rynku macierzystym, stanowi istotne wyzwanie dla gospodarki krajów importujących. W ostatnich latach jednym z najważniejszych tematów w tym zakresie szczególnie w obszarze telekomunikacji stały się kable światłowodowe sprowadzane z Chin i Indii do Unii Europejskiej.

Aby zredukować negatywne aspekty powyższych działań, UE ma do dyspozycji narzędzia takie jak cło antydumpingowe w celu wyrównania szans konkurencji dla lokalnych producentów. Komisja Europejska wykorzystała już to narzędzie ustalając ostatecznie w 2023r poziom ceł dla kabli z Chin na poziomie od 39,4%  do 88%.

Jednocześnie pod koniec 2023r. rozpoczęto procedurę sprawdzania importu z Indii. Po 7-miesięcznym dochodzeniu są wstępne wyniki analizy i KE zdecydowało się nałożyć tymczasowe cło antydumpingowe w wysokości od 8,7% do 11,4% na kable światłowodowe sprowadzane z Indii. Wysokość jest różna w zależności od producenta i została ustalona na podstawie analizy sprzedaży dla poszczególnych dostawców a ostateczne środki mają zostać ustalone do końca dochodzenia tj. najpóźniej w styczniu 2025r.

Przy tego typu działaniach dbających o lokalny rynek UE pamiętajmy, że produkcja kabli światłowodowych wymaga zachowania wysokich standardów jakości, aby zapewnić niezawodność i trwałość sieci telekomunikacyjnych. Dumping cenowy często wiąże się z obniżeniem kosztów produkcji, co może prowadzić do kompromisów w kwestii jakości. W rezultacie, tańsze kable mogą być mniej wytrzymałe i mniej efektywne, co w dłuższej perspektywie oznacza wyższe koszty utrzymania i napraw sieci.

Jednocześnie jako producent którego zakłady produkcyjne zlokalizowane są na terenie UE robimy wszystko, aby utrzymać wysoką jakość opisywanej grupy produktów starając się w jak najwyższym stopniu optymalizować koszty produkcji. Należy też pamiętać że kupując u producentów UE nie narażamy się na zmienność cen powodowanych przez wprowadzane cła co może mieć niebagatelne znaczenie w przypadku projektów długoterminowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ustaleń KE:

https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2692

Polecamy również