15.03.2023

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Całkowita wartość: 267 313,70 zł Dofinansowania: 213 850,70 zł Główny cel projektu to poprawa warunków pracy w zakresie BHP. Realizacja projektu zminimalizuje ryzyko występowania zagrożeń podczas pracy. Planowane działania inwestycyjne w postaci zakupu detektorów wielogazowych, wózków paletowych, instalacja osłon szaf zdawczych oraz modernizacja średniego natężenia oświetlenia bezpośrednio przełożą się na poprawę warunków BHP w FIBRAIN Sp. o.o.

Polecamy również