02.09.2011

Darmowy middleware dla IPTV

O nPlay: nangu.TV
dostarcza platformę IPTV jako gotowy produkt. nangu.TV nPlay jest idealnym
rozwiązaniem dla operatorów oraz integratorów systemów, którzy planują wdrożenie
usług interaktywnej telewizji. nPlay to nie tylko middleware lecz kompletne
rozwiązanie z zaawansowanymi funkcjami nieliniowymi takimi jak Pause TV, Start
Over, TimeShift oraz nagrywarka sieciowa (nPVR). Wspiera urządzenia set-to-boxes
jak również umożliwia korzystanie z interaktywnej telewizji na Smartphone-ach
oraz komputerach osobistych (PC). O firmie nangu.TV: nangu.TV
zostało zapoczątkowane w Czechach, gdzie zostało opracowane oraz wspierane przez
Alnair a.s, członka AlefNULA Group posiadającego w 2010 roku obrót ponad 100M
USD. Jest to firma z główną siedzibą w Pradze, obecna na trzech kontynentach,
posiadająca ponad 20 klientów i około 50 tysięcy użytkowników platformy IPTV.
Posiada 26 pełno etatowych pracowników, którzy tworzą i dostosowywują
rozwiązanie wartośći dodanej dla swoich klientów. O platformie: nangu.TV
jest jedną z najbardziej udanych interaktywnych platform IPTV, używanych przez
alternatywnych dostawców usług internetowych dostarczających telewizję oraz
treści video. Platforma nangu.TV. zawiera zaawansowane usługi wartości dodanej
(Pause Live TV, Startover TV, Cloud Video Recorder, zakłady na żywo (Live
Betting) itd.). W przeciwieństwie do innych dostawców middleware-u, zapewnia
kompletny zestaw funkcji oraz usług takich jak zaawansowane przechowywanie video
oraz technologie strumieniowania, dostępne zazwyczaj wyłącznie dla operatora
zasiedziałego. Platforma jest ciągle dostosowywana aby zwiększać doświadczenie
TV klientów. Zainteresowany? zgłoś się po darmową wersję do: Radosław Ziemba r.ziemba@elmat.pl 601 397 899 &

Polecamy również