24.11.2015

Centrum Systemu Mieszkaniowego – LogiWire HomeCenter

Każde mieszkanie powinno posiadać serce systemu niskoprądowego – dlatego wychodząc na przeciwko problemów użytkowników/projektantów stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie zgodne w całości z wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.&

 &

Nowa skrzynka teleteczniczna powstała jako połączenie plastiku (propagacja sygnału WiFi) i metalu (zapewnienie stabilnej/estetycznej konstrukcji). Skrzynki na standardzie wyposażone w osprzęt do terminacji wymaganych medii (światłowód, skrętka, koncentryk, zasilanie).&

 &

Więcej informacji można odnaleźć w:&

 &
>

 &
>

Karta katalogowa

""

>

New Product News

""
 

&

&
&

 

Polecamy również