02.08.2013

Bezpłatne szkolenia: Lubelska Mikroakademia Teleinformatyki

Informujemy, że od  1 lutego firma CDG Sp. z o.o.  realizuje projekt „Lubelska Mikroakademia Teleinformatyki”, współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako wykonawca szkoleń, pragniemy zachęcić Państwa do udziału w serii specjalistycznych szkoleń z zakresu:

style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
style="margin: 0px; padding: 0px;">
O Projekcie&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Grupa docelowe:&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Grupę docelową stanowi 60 osób z 50 mikroprzediębiorastw branży usługowej w zakresie IT/CT działające na terenie województwa lubelskiego, przy czym co najmniej 80%  grupy docelowej stanowią przedsiębiorstwa  niekorzystające ze wsparcia w zakresie  projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłaszanych dla Poddział. 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach: 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Szkoleniami zostaną objęci:&
style="margin: 0px; padding: 0px;">

 

&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
w przypadku innych podmiotów: przedsiębiorstwo musi posiadać jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego.&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Zakłada się uczestnictwo w 1 osoby w 3 szkoleniach.&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Dostęp do projektu będą mieli zarówno mężczyźni jak i kobiety.&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Rekrutacja prowadzona będzie I-VI m-c realizacji projektu.&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Szkolenia realizowane są w ramach pomocy de minimis.&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Przed przystąpieniem do Projektu Beneficjent Pomocy oświadcza, iż zgodnie z definicją ustawową należy do grona (mikro /małych/średnich przedsiębiorstw) oraz, że w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych wysokość pomocy de minimis uzyskanej przez niego w ramach innych programów pomocowych niż Europejski Fundusz Społeczny nie przekroczyło łącznej kwoty 200 tysięcy Euro.&
&
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
Pliki do pobrania:&
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Formularz zgłoszeniowy dla firm&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Test wiedzy&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 1. Regulamin&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 3 Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu de minimis&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 4 Zaświadczenie dot. sprawozdania finansowego – z kserokopią&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 5 Zaświadczenie dot. sprawozdania finansowego – gdy w zał. 4 tak&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 6 Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika de minimis&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 7 Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 8 Deklaracja uczestnictwa w projekcie&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 9 Zaświadczenie o zatrudnieniu dla pracownika&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
zał. nr 10 Oświadczenie o miejscu zamieszkania&
&
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: 18.65625px; text-align: justify;">
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Kontakt&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Biuro Projektu:&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Ul. E. Orzeszkowej 45 (I piętro p. nr 3)&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
22-400 Zamość&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
fax: 17 855 46 88&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Osoby do kontaktu:&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Łukasz Pawelec&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
mail: l.pawelec@elmat.pl&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
tel.: 605-397-390&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Grzegorz Nowak&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
mail: g.nowak@elmat.pl&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
tel.: 601-397-768 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
 &
style="margin: 0px; padding: 0px;">
Aneta Kuczer&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
mail: akuczer@cdgpolska.pl&
style="margin: 0px; padding: 0px;">
tel.: 603-225-500&
&

 

Polecamy również