Techniki światłowodowe
500,00 zł netto

Projektowanie sieci światłowodowych

1. PRZEPISY  PRAWNE  DLA  BUDOWY  SIECI  TELEKOMUNIKACYJNYCH

1.1. Prawo Budowlane dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych,

1.2. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – przełożenie na projektowanie sieci telekomunikacyjnych,

1.3. MEGAUSTAWA jako regulator prawny budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych,

1.4. Rozporządzenie MTBiGW z dn. 6.11.2012r. dotyczące warunków, technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.5. Rozporządzenie MAC z dn. 21.04.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

2.  WYKORZYSTANIE  ISTNIEJĄCEJ  INFRASTRUKTURY  DO  BUDOWY  SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Dzierżawa kanalizacji kablowej

2.2. Dzierżawa słupów kablowych telekomunikacyjnych

2.3. Dzierżawa słupów kablowych energetycznych nN (niskiego napięcia) i SN (średniego napięcia)

2.4. Dzierżawa infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych(RSS)

2.5. Budowa kabli światłowodowych w kanalizacji deszczowej i sanitarnej

2.6. Rodzaje i koszty opracowania projektów technicznych

2.7. Koszty dzierżawy istniejącej infrastruktury

3. METROJET – SYSTEM  MIKROKANALIZACJI

3.1. Charakterystyka elementów systemu mikrokanalizacji MetroJET

3.2. Definicja poszczególnych warstw mikrokanalizacyjnych ciągów rurowych

3.3. Sposoby projektowania sieci FTTX w systemie mikrokanalizacji

3.4. Normy i wytyczne dla budowy sieci telekomunikacyjnych w systemie mikrokanalizacji

3.5. Systemy układania zmechanizowanego kabli i rur firmy MARAIS

4.  AIRTRACK – SYSTEM  NAPOWIETRZNYCH  SIECI  FTTX

4.1. Charakterystyka elementów systemu AirTrack

4.2. Projektowanie i budowa sieci FTTX w systemie AirTrack

4.3. Przedstawienie kosztów budowy sieci FTTX w systemie AirTrack

5. SPLITTERY  OPTYCZNE  I  ICH SPOSOBY WYKORZYSTANIA  W  BUDOWIE  SIECI PON 

5.1. Splitter optyczny jako pasywny element optyczny – rodzaje i zastosowanie

5.2. Typy konstrukcji sieci PON

5.3. Tworzenie kaskad splitterów optycznych w sieciach PON

6. KOSZTORYSOWANIE  SIECI  FTTX

6.1. Kosztorysowanie za pomocą katalogów nakładów rzeczowych (KNR)

6.2. Kosztorysowanie ryczałtowe

6.3. Kosztorysowanie obiektowe autorską metodą COB

6.4. Kosztorysowanie autorską metodą MODUŁOWĄ

7. PRZYKŁADY  ZREALIZOWANYCH  PROJEKTÓW  SIECI  FTTX  

7.1. Przypadki i analizy projektowe 

7.2. Wskazówki dla WYKONAWCÓW dotyczące budowy sieci FTTX

7.3. Prezentacja schematów budowy sieci FTTX  w systemie MetroJET, Burry-DAC i AirTrack

7.4. Prezentacja rozpływu włókien światłowodowych sieci FTTX

Formularz rejestracyjny