Fibrain DATA
300,00 zł netto

Certyfikowany Instalator Fibrain DATA – praktyka po online

1.  Wprowadzenie

2.  Metody pomiarowe

3. Część praktyczna, instalacja poszczególnych komponentów systemu (wersja UTP oraz FTP)

4. Pomiary certyfikacyjne wykonanej instalacji,

5. Procedura certyfikacji sieci strukturalnych i rola instalatora certyfikowanego

Udział w szkoleniu jest możliwy po przedstawieniu certyfikatu ukończenia szkolenia on-line.

Formularz rejestracyjny