Patchcord PM1550

Cechy

  • Wysoki stosunek wygaszania polaryzacji
  • Niskie straty wtrąceniowe
  • Szeroki spektralny zakres pracy (1440 – 1625 nm)
  • Kluczowanie wg wymagań Klienta

Aplikacje / Zastosowania

  • Przyrządy pomiarowe
  • Źródła światła

Parametry techniczne

Dane techniczne

ParametrWartość
Długość fal 1440-1625 nm
Apertura numeryczna rdzenia0,125
Średnica pola modu (Gausowska)10,1 ± 0,4 μm @ 1550 nm
Długość fali odcięcia 1380±60 nm
Tłumienność rdzenia≤1,0 dB/km @ 1550 nm
Średnica rdzenia 8,5 μm
Koncentryczność rdzenia względem płaszcza ≤0,50 μm
Średnica płaszcza125±1,0 μm
Straty wtrąceniowe (typowe, na złączu)0,5 dB@1550 nm
Minimalny współczynnik wygaszenia polaryzacji (na złączu) ≥ 22 (złącza typu FC)
≥ 20 (złącza typu E2000)