Nieliniowy, pasywny moduł przesuwający widmo solitonów 1550 nm, 2100nm

Cechy

 • Łatwa przestrajalność długości fali wyjściowej
 • Zachowanie polaryzacji impulsów wejściowych
 • Niskie straty
 • Wprowadza minimalny chirp
 • Zachowana spójność sygnałów wejściowych
 • Wysoka wydajność konwersji

Aplikacje / Zastosowania

 • Mikroskopia nieliniowa, mikroskopia wielofontowa
 • Rozszerzanie możliwości laserów femtosekundowych
 • Czujniki, wykrywanie gazów
 • Spektroskopia nieliniowa m.in. CARS
 • Zastosowania biomedyczne (np. obrazowanie tkanek głębokich, biopsja wirtualna)
 • Selektywna ablacja
 • Badania laboratoryjne

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna:

ParametrJednosttkaWartość
Długość fali wejściowejnm1500-2100
Typ. zakres długości fali wejściowejnm~1550, ~1950
Typ. czas trwania impulsu wejściowegofs<300 1
Zakres przesunięcia długości falinmup to 2100 2, , 3
Sprawność konwersji%55 2
Współczynnik ekstynkcji polaryzacjidB18 2
Min. koherencja%90 2
Max liniowe straty ILdB1.5
Domyślne dopasowanie PM do złączaWolna oś 4
Typowe złączaFC APC 4
Temperatura pracy°C-10/+65

1 Wydajność SSFS zależy w znacznym stopniu od szerokości impulsu
2 W zależności od specyfiki impulsu wejściowego
3 W zależności od nieliniowej długości włókna, mniej w przypadku krótszych modułów
4 Inne typy na zamówienie