Adaptery pola modu

Przyrządy służące do połączenia dwóch włókien światłowodowych o różnych średnicach rdzenia i aperturach numerycznych. Wyrównanie pól modów włókien osiąga się przez termalne poszerzenie węższego z rdzeni lub przewężanie szerszego. Dzięki MFA straty na spawie mogą być zmniejszone do poniżej 0,5 dB. Przyrządy te zwykle są przystosowane do wysokich mocy optycznych, co pozwala na ich wykorzystywanie w laserach i wzmacniaczach światłowodowych.

Parametry adapterów pola modu zależą od rodzaju łączonych włókien.

Aplikacje / Zastosowania

  • Lasery i wzmacniacze światłowodowe
  • Połączenia nietypowych włókien