Młodszy operator maszyn kablowych

Miejsce pracy: Jasionka

Umowę o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

 • Przejęcie linii od zmiany poprzedniej i sprawdzenie jej stanu przed przystąpieniem do pracy. Zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości.
 • Pobieranie materiałów do zleceń zgodnie z kartą technologiczną. Kontrola prawidłowości wydanych materiałów oraz zgłaszanie wszelkich uwag przed założeniem na urządzenia zdawcze.
 • Uruchamianie linii, przygotowanie linii do pracy, zakładanie materiałów, nastawienie żądanych parametrów, wyłączanie linii, przezbrajanie linii
 • Okresowe sprawdzanie parametrów wyrobu przy użyciu przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Dbałość o sprawność i czystość maszyn, oraz o porządek na stanowisku pracy, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.
 • Eliminowanie błędów i utrzymywanie wysokiej jakości wyrobów.
 • Praca w systemie ciągłym 12-godzinnym, również w soboty i niedziele (dwa dni pracy w godzinach 6:00-18:00, dwa dni wolne, dwa dni pracy w godzinach 18:00-6:00, dwa dni wolne).

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie w branży tworzyw sztucznych,
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze linii technologicznych,


 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Dodatek za pracę w godzinach nocnych +40%

Kartę Lunchową

Kartę Multisport

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura [HR-1/7/4/2024] imię i nazwisko, stanowisko:
Młodszy operator maszyn kablowych

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).