Młodszy koordynator przepływu materiałów

Miejsce pracy: Jasionka

Umowa o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

  • Zaplanowanie odpowiedniej ilości surowców, podzespołów i materiałów pomocniczych do wytworzenia produktu końcowego.
  • Zgłaszanie do Działu Zakupów potrzeb w zakresie zaopatrzenia dla planowanej produkcji.
  • Podejmowanie skutecznych działań w celu zapewnienie terminowej realizacji zamówień.
  • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów planistycznych (zleceń produkcyjnych) oraz współpraca ze wszystkim działami w zakresie zapewnienia pełnego przepływu informacji logistycznych między Produkcją, Kontrolą Jakości oraz w firmie.
  • Monitorowanie realizacji zleceń produkcyjnych (od momentu pojawienia się zamówienia do przyjęcia go na stan do magazynu).
  • Kontrolowanie i systemowe rozliczanie bieżącej produkcji.
  • Wykonywanie wszelkich poleceń nieokreślonych zakresem czynności a poleconych przez przełożonego i Zarząd Przedsiębiorstwa, wynikających z potrzeb Przedsiębiorstwa.
  • Praca w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku (6:00-14:00, 14:00-22:00) i sporadycznie dyżury w weekendy.

Wymagania:

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Kartę Multisport

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura [HR-1/1/1/2024] imię i nazwisko, stanowisko:
Młodszy koordynator przepływu materiałów

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).