Elektromechanik Utrzymania Ruchu

Miejsce pracy: Zaczernie

Umowę o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

  • Zapewnienie utrzymania właściwego funkcjonowania urządzeń i instalacji produkcyjnych,
  • Udział w planowaniu i wykonywaniu przeglądów i konserwacji prewencyjnych maszyn i instalacji,
  • Wprowadzanie zapisów z przeglądów i konserwacji do systemu komputerowego CMMS,
  • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z utrzymaniem ruchu (diagnostyka i usuwanie awarii),
  • Zgłaszanie możliwości zmian i wykonywanie modernizacji maszyn produkcyjnych,
  • Znajomość zasad 5 S oraz przestrzeganie obowiązków określonych w Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP,
  • Przygotowywanie listy elementów do zamówienia
  • Przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń produkcyjnych,
  • Praca w systemie 4-brygadowym.

Wymagania:

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Kartę Multisport

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura : [ZAC-01/UR/21] imię i nazwisko, stanowisko:
Elektromechanik utrzymania ruchu.

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).