10.06.2014

Wyniki finansowe Grupy ELMAT wśród najlepszych w Polsce!

Ranking obejmuje podkarpackie firmy z przychodami mieszczącymi się w przedziale od 50 do 250 mln zł.

Jak podkreśla Jan Kalisz, Prezes firmy ELMAT, dotacje unijne zdecydowanie przyspieszyły rozwój firmy i inwestycji.

Co ciekawe, przeciętny wzrost wartości przedsiębiorstwa w latach 2010-2012 to ponad 55%!

Wniosek zatem nasuwa się sam: wysoki poziom rozwoju Grupy ELMAT czyni ją katalizatorem innowacyjności i lokomotywą wzrostu na rynku producentów systemów FTTx, okablowania strukturalnego oraz telekomunikacji.

Rozdanie nagród odbyło się 5 czerwca 2014 roku.

Polecamy również