30.11.2011

Ujednolicenie danych rejestrowych firmy

Uprzejmie informujemy naszych klientów, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa naszej firmy z dn. 12.11.2007 wprowadza się ujednolicenie nazwy Nabywcy na fakturach zakupu towarów, materiałów oraz usług dokonywanych przez oddziały P.H. ?ELMAT? Sp. o.o. w Rzeszowie.

Od dnia 1 grudnia 2007r. obowiązującymi danymi NABYWCY na wszystkich fakturach VAT związanych z zakupami towarów, materiałów i usług dokonywanych przez oddziały P.H. ?ELMAT? Sp. o.o. w Rzeszowie, niezależnie od oddziału, w którym dokonywano zakupów są dane rejestrowe firmy, czyli:

Przedsiębiorstwo Handlowe ?ELMAT? Sp. z o.o.
ul. Wspólna 4A
35-205 Rzeszów
NIP: PL 813-03-36-808

Prosimy o zmianę w systemach handlowych, faktury z błędnymi danymi będą zwracane do dostawcy dokumentu celem poprawienia lub korygowane na podstawie noty korygującej.

Adres dostawy towaru lub usług zgodnie z zamówieniami.&

Polecamy również