20.12.2021

Przełomowy projekt wdrożenia technologii wodorowych w Sanoku coraz bliżej!

O województwie podkarpackim znowu jest i z pewnością będzie bardzo głośno! Tym razem za sprawą innowacyjnego i arcyważnego projektu, którego celem jest uruchomienie produkcji wodoru, jego magazynowanie i wykorzystanie m.in. w ciepłownictwie, zielonym transporcie publicznym oraz w przemyśle. 

16 grudnia w obecności m.in. wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Malgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, prezesa FIBRAIN Rafała Kalisza nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia na mocy listu intencyjnego z 18 maja br. utworzeniu 1 grudnia br. Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa, dla którego miasto jest liderem, Sanok patronuje podpisanemu porozumieniu między spółkami Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Hynfra i FIBRAIN.

Trudno w słowach wyrazić i opisać skalę innowacyjności tego projektu, który będzie realizowany w Sanoku. Wdrożenie technologii wodorowej niesie za sobą wiele korzyści dla miasta i jego mieszkańców, w tym produkcja zielonej energii elektrycznej, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza czy niższe koszty ogrzewania. W planach jest też budowa m.in. budowa stacji tankowania wodoru oraz zakup autobusów napędzanych wodorem. 

Naturalnie bardzo się cieszymy, że FIBRAIN wspólnie z innymi sygnatariuszami porozumienia przeprowadzi studium planowanego przedsięwzięcia i weźmie udział w tym przełomowym projekcie.
Po raz kolejny udowadniamy, że pojęcie innowacyjności w naszym przekonaniu niesie za sobą konkretne działania.

Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Matuszewskiemu –  burmistrzowi Sanoka za zaufanie. Uważamy, że bycie częścią takiego projektu to duże wyróżnienie. Innowacyjne projekty, kreowanie przyjaznej przestrzeni i wiążące się z tym wyzwania lubimy najbardziej!

Oczywiście o kolejnych etapach i nowych informacjach dot. tego projektu będziemy informować na bieżąco. Oczywiście o kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.

Podpisanie listu intencyjnego w Sanoku. Zdjęcia UM Sanok.

Polecamy również