16.12.2013

ELMAT świeci przykładem – również w dziedzinie B+R

wysiłki firmy ELMAT w tej dziedzinie zostały po raz kolejny dostrzeżone, i to na najwyższym szczeblu! Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju NCBiR opublikowały doroczny raport pt. RYNEK B+R W POLSCE, WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW (R&D MARKET IN POLAND, SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES).

dobrych praktyk z całego kraju znalazły się 3 projekty badawczo-rozwojowe, zrealizowane przez firmę ELMAT. Znaleźliśmy się wśród tak doborowego towarzystwa jak PESA (producent taboru kolejowego), Solaris (producent autobusów) czy też Borg Warner (producent turbosprężarek). Raport służyć ma promowaniu Polski i polskiej gospodarki na świecie i jako taki jest rozpowszechniany przez MSZ i jest dostępny w polskich ambasadach i konsulatach na całym świecie.

www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21563

Polecamy również