UE: System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji
7 kwietnia 2016
ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - Maszyna do nawijania kabli światłowodowych
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 07.04.2016

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa komputerów
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 08.06.2016

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa Form do produkcji elementów sieci FTTH
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 14.09.2016

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 4. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa mierników 2-kanałowych
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 30.09.2016

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 5. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa mierników 2-kanałowych
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 18.11.2016

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 6. ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa maszyny do wytwarzania innowacyjnego kabla abonenckiego w różnych opcjach konstrukcyjnych
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 23.01.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 7. ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa mebli produkcyjnych
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 16.02.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 8. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa spawarki jednowłóknowej
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 17.02.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 9. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa Mierników OTDR
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 23.02.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 10. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa zestawu komputerowego dla konstruktora
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 14.03.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 11. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa urządzeń do produkcji innowacyjnych splitterów
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 31.03.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 12. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa Interferometru
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 24.04.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 13. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wózka widłowego
  Pobierz plik PDF
  Data dodania:15.05.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 14. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa lasera do grawerowania
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 06.06.2017

  Informacja z dnia 06.06.2017:
  Szanowni Państwo informujemy iż w specyfikacji technicznej zamawianego urządzenia doszło do pomyłki pisarskiej:
  Jest:
  pkt. 5) Minimalna prędkość pracy 26 m/s.
  Powinno być:
  pkt. 5) Minimalna prędkość pracy 6 m/s.

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 15. ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie instalacji: oświetleniowej oraz pneumatycznej wraz z dostawą okapów odciągowych
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 08.06.2017

  Szanowni Państwo,
  Informacja z dnia 09.06.2017 r. - w przedmiotowym zapytaniu doszło do pomyłki we wzorze przyznawania punktacji w kryterium "długość oferowanej gwarancji". Poniżej zamieszczamy poprawny wzór, który zostanie wykorzystany w trakcie oceny.

  b) 12% długość oferowanej gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy)

  gwarancja oferty
  ----------------------------x 12 (waga kryterium gwarancji)
  gwarancja maksymalna

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 16. ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup zaciskarek pneumatycznych szt. 4
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 09.06.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 17. ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę oprogramowania do symulacji procesu wtrysku
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 14.06.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 18. ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę form do produkcji elementów muf do sieci FTTH
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 14.06.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 19. ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę piecyków do utwardzania żywicy
  Pobierz plik PDF
  Data dodania: 22.06.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 20. ZAPYTANIE OFERTOWE - stołów warsztatowych 2 szt
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 06.07.2017

  Informacja z dnia 07-07-2017
  Szanowni Państwo informujemy iż w dacie terminu składania ofert doszło do pomyłki pisarskiej:
  Jest: 14.08.2017 r. do godziny 12.00.
  Powinno być: 17.07.2017 do godziny 12.00.

  Jest: Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 14.08.2017 r. o godz. 14.30.
  Powinno być: Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 17.07.2017 r. o godz. 14.30.

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 21. ZAPYTANIE OFERTOWE - piec mufowy
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 07.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 22. ZAPYTANIE OFERTOWE - waga wielofunkcyjna
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 07.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 23. ZAPYTANIE OFERTOWE - suszarka szufladkowa
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 07.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 24. ZAPYTANIE OFERTOWE - wzorce masy
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 10.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 25. ZAPYTANIE OFERTOWE - Formy do produkcji elementów do sieci FTTH (ikona, zamek)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 11.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 26. ZAPYTANIE OFERTOWE - wózek widłowy elektryczny
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 12.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 27. ZAPYTANIE OFERTOWE - termostaty wodne (2 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 21.07.2017

  Informacja z dnia 24-07-2017

  Informujemy, że w załączonym zapytaniu do pobrania (PDF) pojawił się błąd:
  JEST:
  V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta (ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi) oraz zapisem: „OFERTA – wózek widłowy elektryczny”.
  POWINNO BYĆ:
  10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta (ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi) oraz zapisem: „OFERTA – termostaty wodne”.

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 28. ZAPYTANIE OFERTOWE - podest pod wtryskarkę
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 24.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 29. ZAPYTANIE OFERTOWE - drukarki etykiet (2 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 25.07.2017

  Informacja z dnia 26-07-2017
  Szanowni Państwo informujemy, iż w specyfikacji technicznej zamawianego urządzenia doszło do przeoczenia:
  JEST:
  Interfejs: RS232, złącze równoległe, USB 2.0
  POWINNO BYĆ:
  Interfejs: RS232, złącze równoległe, USB 2.0, LAN 10/100

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 30. ZAPYTANIE OFERTOWE - twardościomierze Shore'a A i D
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 27.07.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 31. ZAPYTANIE OFERTOWE - spawarki jednowłóknowe (4 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 04.08.2017

  Informacja z dnia 04-08-2017
  Szanowni Państwo
  W formularzu ofert wystąpiła omyłka pisarska:
  Jest: "Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017 r. na dostawę Spawarek jednowłóknowych (4 szt.) ..."
  Powinno być: "Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 04.08.2017 r. na dostawę Spawarek jednowłóknowych (4 szt.)..."
  Załączony formularz zachowuje swoją ważność.

  Zmianie ulega termin składania ofert:
  Jest: 14.08.2017 
  Powinno być: 16.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 32. ZAPYTANIE OFERTOWE - regały wysokie do 2,5m (2 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 04.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 33. ZAPYTANIE OFERTOWE - układ chłodzenia
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Pobierz plik RZUT WTRYSKOWNI 
  Data dodania: 07.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 34. ZAPYTANIE OFERTOWE - wózek widłowy elektryczny
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 10.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 35. ZAPYTANIE OFERTOWE - szafki narzędziowe (2 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 10.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 36. ZAPYTANIE OFERTOWE - wiertarka stołowa
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 11.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 37. ZAPYTANIE OFERTOWE - Formy do produkcji elementów do sieci FTTH - Uchwyt odciągowy
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 11.08.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 38. ZAPYTANIE OFERTOWE - twardościomierze Shore'a A i D
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 01.09.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 39. ZAPYTANIE OFERTOWE - Separatory pyłów (3 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 04.09.2017

  Informacja z dnia 12-09-2017
  Szanowni Państwo
  W zapytaniu ofertowym wystąpiła omyłka pisarska: Zapytanie ofertowe wskazywało na dostawę SEPARATORÓW PŁYNÓW a specyfikacja zamówienia odnosiła się do SEPARATORÓW PYŁÓW.
  Wszędzie gdzie pojawia się zapis SEPARATOR/Y PŁYNU/ÓW powinno być SEPARATOR/Y PYŁU/ÓW 

  Załączony formularz oferty oraz oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej zachowują swoją ważność.

  Z uwagi na zaistniałą pomyłkę termin składania ofert zostaje wydłużony do 22-09-2017.

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 40. ZAPYTANIE OFERTOWE - komputery (9 szt.) oraz laptop
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 05.09.2017
   

  Informacja z dnia 06.09.2017

  Szanowni Państwo informujemy iż w specyfikacji technicznej zamawianych urządzeń został pominięty następujący zapis:

  „naprawa w siedzibie klienta w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia usterki”

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 41. ZAPYTANIE OFERTOWE - maszyna pakująca
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 07.09.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 42. ZAPYTANIE OFERTOWE / Price Inquiry  - Stanowisko pomiarowe do wykonywania pomiarów spektralnych / Measurement station for spectral measurements
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Data dodania: 08.09.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 43. ZAPYTANIE OFERTOWE - wtryskarka z robotem, taśmociągiem i dodatkowym układem plastyfikującym
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 11.09.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 44. ZAPYTANIE OFERTOWE - Oprogramowanie do monitorowania i optymalizacji procesów wtrysku
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE 
  Data dodania: 15.09.2017
   

  Informacja z dnia 26-09-2017

   

  Szanowni Państwo,

  W odniesieniu do zdania w zapytaniu "Oprogramowanie do monitorowania i optymalizacji procesów wtrysku ma umożliwiać pomiar temperatury i ciśnienia w gnieździe formy, (…)" - Zamawiający oczekuje, iż oprogramowanie umożliwi rejestrowanie automatyczne danych procesowych, archiwizacje danych pomiarowych, bezpośredni monitoring w trakcie procesu produkcyjnego i optymalizacje procesów wtrysku w układzie plastyfikującym na „wejściu” do gniazda formy a nie w samej formie.

  Formularz oferty pozostaje bez zmiany.

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

   

 45. ZAPYTANIE OFERTOWE - układ centralnego podawania tworzywa
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Pobierz plik RZUT WTRYSKOWNI 
  Data dodania: 22.09.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 46. ZAPYTANIE OFERTOWE - stacja automatyczna do produkcji splitterów optycznych oraz mierniki: IL/PDL, IL/RL

  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Data dodania: 19.10.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   
 47. ZAPYTANIE OFERTOWE - mikroskopy (12 szt.) / microscopes (12 pcs.)

  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Data dodania: 27.10.2017

  Informacja z dnia 27-10-2017

  Informujemy, iż w zapytaniu nastąpiła omyłka pisarska dotycząca ilości zamawianych mikroskopów.
  Jest: "Dostawa dwunastu mikroskopów do kontroli wizualnej jakości wypolerowanych złącz światłowodowych..."
  Powinno być:" Dostawa czternastu mikroskopów do kontroli wizualnej jakości wypolerowanych złącz światłowodowych..."

  Zapytanie jako plik do pobranie zostało zaktualizowane i jest możliwe do pobrania pod linkiem "Zapytanie_korekta"
  Formularz oferty pozostaje bez zmian

  Pobierz plik PDF Zapytanie_korekta

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 48. ZAPYTANIE OFERTOWE - półautomatyczna stacja do produkcji splitterów / semi-automatic splitter assembling station

  Pobierz ZAPYTANIE / INQUIRY
  Pobierz Formularz oferty / offer form
  Data dodania: 28.11.2017
   

  Informacja z dnia 06-12-2017
  Szanowni Państwo informujemy, iż w specyfikacji technicznej zamawianego urządzenia doszło do omyłki pisarskiej:

  Dear Sirs we inform you that there was a typographical error in the technical specification of the ordered device

  JEST / Now is:
  Moc źródeł światła co najmniej 6 dBm / Optical power of the light sources at least 6 dBm)
  POWINNO BYĆ / Should be:
  Moc źródeł światła co najmniej 2 dBm / Optical power of the light sources at least 2 dBm)

  Z uwagi na zaistniałą pomyłkę termin składania ofert zostaje wydłużony do 13-12-2017.

  The deadline for submitting offers is extended to 13-12-2017

  Formularz oferty został zaktualizowany i jest dostępny poniżej

  The offer form has been updated and is available below

  Pobierz plik PDF Formularz oferty / offer form_kor

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 49. ZAPYTANIE OFERTOWE - uchwyt do schnięcia żywic (2 szt.)
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Pobierz plik PROJEKT 
  Data dodania: 19.12.2017

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 50. ZAPYTANIE OFERTOWE - komora do hartowania
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Data dodania: 11.01.2018

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

 51. ZAPYTANIE OFERTOWE - maszyna do nawijania kabli światłowodowych
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Data dodania: 19.01.2018

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 52. ZAPYTANIE OFERTOWE - formy do produkcji elementów sieci FTTH
  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Pobierz plik SPECYFIKACJE WTRYSKAREK
  Data dodania: 02.02.2018

  Informacja z dnia 09-02-2018

  Szanowni Państwo
  Informujemy, że zmianie ulega termin realizacji dostawy z 20.04.2018 r. na 15.06.2018 r.

  Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 53. ZAPYTANIE OFERTOWE - półautomatyczna stacja do produkcji splitterów (2 szt.) / semi-automatic splitter assembling station (2 pcs.)

  Pobierz ZAPYTANIE / INQUIRY
  Pobierz Formularz oferty / offer form
  Data dodania: 05.02.2018

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF
   

 54. ZAPYTANIE OFERTOWE - panele do stołów 160cm (4szt.) i 200cm (4 szt.)

  Pobierz plik PDF
  Pobierz plik FORMULARZ
  Pobierz plik OŚWIADCZENIE
  Pobierz plik Projekt 160cm
  Pobierz plik Projekt 200cm
  Data dodania: 09.03.2018

  INFORMACJA O WYBORZE
  Pobierz plik PDF

   

 

 

 

×

Pliki cookies w naszym serwisie.

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.