Pomocnik operatora maszyn kablowych

Miejsce pracy: Jasionka

Umowę o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

  • Obsługa linii technologicznej do produkcji tub światłowodowych, kabli patchkordowych, kabli DROP,
  • Zbrojenie linii technologicznych,
  • Przejęcie linii od zmiany poprzedniej i sprawdzenie jej stanu przed przystąpieniem do pracy. Zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości. 
  • Pobieranie materiałów do zleceń z magazynu surowca zgodnie z kartą technologiczną. Kontrola prawidłowości wydanych materiałów oraz zgłaszanie wszelkich uwag przed założeniem na urządzenia zdawcze.
  • Prowadzenie procesów technologicznych
  • Prowadzenie samokontroli,
  • Udział w testach,
  • Praca w systemie 12-godzinnym, również w soboty i niedziele.

Wymagania:

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Dodatek za pracę w godzinach nocnych – 40 %

Kartę MultiSport

Kartę Lunchową

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura [HR-1/1/2/2023] imię i nazwisko, stanowisko:
Pomocnik operatora maszyn kablowych.

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).