Młodszy magazynier

Miejsce pracy: Zaczernie

Umowę o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

 • Organizacja pracy na swoim stanowisku pracy
 • Kontrola  stanów magazynowych oraz minimalizacji  zapasów w Działach Przedsiębiorstwa
 • Przyjmowanie dostaw magazynowych pod kątem odbioru ilościowego i jakościowego
 • Prowadzenie działań prewencyjnych przed uszczupleniem składników majątkowych,
 • Utrzymywanie ładu i  porządku w magazynach
 • Prowadzenie okresowego przeglądu towarów na magazynie pod względem ilościowym i jakościowym,
 • Prowadzenie reklamacji towarów w przypisanej grupie
 • Koordynacja i realizacja przerzutów towarów między magazynami Oddziałów w przypisanej grupie
 • Kompleksowa realizacja sprzedaży dla odbiorców
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowanym towarem na magazynie
 • Praca w systemie ciągłym 12-godzinnym, również w soboty i niedziele

Wymagania:

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Dodatek za pracę w godzinach nocnych – 40%

Kartę Multisport

Kartę Lunchową

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura [HR-1/5/12/2022] imię i nazwisko, stanowisko:

Młodszy magazynier

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).