Młodszy koordynator zmianowy

Miejsce pracy: Jasionka

Umowę o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

  • Planowanie odpowiedniej ilości surowców, podzespołów i materiałów pomocniczych do wytworzenia produktu końcowego,
  • Zgłaszanie do działu Zakupów potrzeb w zakresie zaopatrzenia dla planowanej produkcji,
  • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów planistycznych (zleceń produkcyjnych) oraz współpraca ze wszystkimi działami w zakresie zapewnienia pełnego przepływu informacji logistycznych między Produkcją, Kontrolą Jakości oraz Magazynem w firmie,
  • Podejmowanie skutecznych działań w celu zapewnienia terminowej realizacji zamówień
  • Monitorowanie realizacji zleceń produkcyjnych (od momentu pojawienia się zamówienia do przyjęcia go na stan do magazynu),
  • Kontrolowanie i systemowe rozliczanie bieżącej produkcji.

Wymagania:

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Kartę Multisport

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura [JAS-01/MKZ/22] imię i nazwisko, stanowisko:
Młodszy koordynator zmianowy.

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).