Inżynier Sieciowy

Aktualnie poszukujemy: Inżynier sieciowy    

Miejsce pracy:  Zaczernie  

Zadania:

Wymagania:

Oferujemy:

Kontakt:
Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres email praca@fibrain.pl z nagłówkiem e-maila w postaci: 
Kandydatura [ZAC-10/AKT/20] imię i nazwisko, stanowisko: Inżynier Sieciowy.  

Zapraszamy.  

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).