Inżynier jakości

Miejsce pracy: Jasionka

Umowa o pracę w pełnym
wymiarze godzin

Zadania:

 • Badanie czynników związanych z jakością i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących jakości,
 • Praca w grupach interdyscyplinarnych związanych z występowaniem niezgodności w toku produkcji,
 • Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja analiz związanych z poprawą jakości produkowanych wyrobów,
 • Czynny udział przy tworzeniu i aktualizacji dokumentacji jakościowej oraz procesów produkcyjnych,
 • Monitorowanie i raportowanie skuteczności procesów kontroli jakości oraz działań naprawczych i korygujących,
 • Udział w naradach jakościowych, audytach,
 • Pełne wsparcie linii produkcyjnych w zakresie jakości,
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących jakości wraz z wizualizacją wskaźników oraz problemów jakościowych,
 • Udział przy ustaleniu metodologii oraz realizacji kontroli wejściowej surowców,
 • Inicjowanie oraz koordynowanie działań korygujących i korekcyjnych,
 • Praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.Wymagania:

Oferujemy:

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Umowę o pracę

Kartę Multisport

Prywatną opiekę
medyczną

Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać na adres e-mail:

z tytułem e-maila w postaci:

Kandydatura [HR-1/1/6/2024] imię i nazwisko, stanowisko:
Inżynier jakości.

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).