Polityka prywatności
31 maja 2016

FIBRAIN Sp. z o.o. dąży do spełnienia wszystkich  wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i prywatnością informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Zaufanie Państwa jest dla nas najważniejsze, a skuteczna ochrona informacji, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stanowi priorytet w naszej działalności. 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki FIBRAIN Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.
 
DEFINICJE
 • „Spółka” - FIBRAIN Sp. z o.o. Rogoźnica 312 36-060, Głogów Małopolski,
 • „Portal" - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.fibrain.pl , www.fibrain.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Portalu.
 • „Urządzenie” - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 • „Użytkownik” - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Portalu.
I. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki FIBRAIN Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, Użytkownika uzyskane za pośrednictwem niniejszej Portalu.
 2. Dane osobowe to informacje identyfikujące i odnoszące się do Użytkownika. 
 3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Portalu ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Serwis  realizuje   funkcje   pozyskiwania   informacji   o   użytkownikach  w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
    b) poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
 5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Portalu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikowi bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów Politykę Prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Zalecamy by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Użytkownicy zapoznali się z dokumentem dotyczącym Polityki Prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się  z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. 
II. Dane osobowe
 1. Spółka przetwarza  dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.) w celach: świadczenia usług, marketingowym oraz handlowym.
 2. Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami ustawy. 
 3. Użytkownik wprowadza dane osobowe dobrowolnie.
 4. Spółka oświadcza, że przetwarzane dane osobowe nie zostaną wykorzystane w niezamierzony sposób oraz że dane osobowe są odpowiednie oraz kompletne w zakresie niezbędnym do realizowania zadań opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Spółka będzie przechowywała dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w Polityce Prywatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania tych danych jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 6. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 7. Spółka może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 8. W razie pytań dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych przez Spółkę  Użytkownik może kontaktować się drogą mailową: zgody[at]fibrain[kropka]pl lub listownie z: FIBRAIN Sp. z o.o. Rogoźnica 312 36-060 Głogów Małopolski.
 9. Spółka zapewnia Użytkownikowi możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych.
III. Informacje o formularzach
 1. Spółka ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia przez nią zgody.
 3. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, wersji przeglądarki).
 4. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Jeżeli dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Spółkę w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeśli dane w formularzach umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji Portalu.
 7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
  a. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu  informacyjnego,
  b. w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów,
  c. komunikacji z Użytkownikiem,
  d. zapewnienia realizacji usług szkoleniowych,
  e. dostarczenia Użytkownikowi informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Spółkę w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami),
  f. ułatwienia wymiany treści za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  g. przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów.
IV. Informacja o plikach cookies
 1. Podczas wizyt na Portalu na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. 
 2. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, preferencje językowe oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. konfiguracji Portalu
     - dostosowania oraz optymalizacji zawartości Portalu do preferencji Użytkownika.
     - rozpoznania urządzenia Użytkownika Portalu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
     - zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
     - zapamiętania historii odwiedzonych stron Portalu w celu rekomendacji treści,
     - rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
  b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
     - utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
     - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Portal.
  c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  d. reklamowych,
  e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu.
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików „cookies” jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w poszczególnych przeglądarkach internetowych w następujący sposób:
    - w przeglądarce Internet Explorer
    - w przeglądarce Mozilla Firefox
    - w przeglądarce Chrome
    - w przeglądarce Opera
  - w przeglądarce Safari
V. Zasady użytkowania
 1. Informacje zawarte na stronie Portalu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na Portalu i nie podejmuje się ich aktualizacji.
 3. Niektóre informacje podane w Portalu mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
 4. Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści zamieszczonych w Portalu w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Spółka nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez Użytkownika materiałów wyświetlanych na tej stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich.
 5. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie wejścia na Portal, skorzystania z niej lub jej przeglądania albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z tej strony internetowej.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu, oraz za przerwy w dostępności.
 7. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Portalu.
 8. Wszelkie znaki handlowe, towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe  i logotypy są własnością Spółki. Wykorzystanie przez Użytkownika znaków towarowych, handlowych umieszczonych na Portalu jest surowo zabronione.
VI. Informacje dodatkowe
 1. Spółka ma wdrożone odpowiednie środki techniczne, fizyczne, prawne oraz organizacyjne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz danych osobowych. 
 2. Żaden system transmisji danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny.  W razie uznania przez Użytkownika, iż interakcja z Portalem nie jest już bezpieczna, należy niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie.  
 3. W razie konieczności przekazania Danych Osobowych usługodawcy, taki usługodawca zostanie starannie wybrany przez Spółkę i będzie zobowiązany do stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności oraz bezpieczeństwa Danych Osobowych
 4. Spółka nie będzie świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób niepełnoletnich. Osoby małoletnie proszone są o nie podawanie danych osobowych przez Portal.
 5. Polityka Prywatności poddawana jest okresowym aktualizacjom. Zmiany mogą być dokonywane dowolnym czasie w celu uwzględnienia zmian wymogów biznesowych oraz prawnych.   
 6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Polityki Prywatności.
 8. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 
×

Pliki cookies w naszym serwisie.

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.