JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

Rzetelnie realizujemy
wyznaczone cele

ISO 14001:2015

Wdrożenie systemu zarządzania
środowiskiem

ISO 9001:2015

Wdrożenie systemu
zarządzania jakością

ISO 45001:2018

Wdrożenie systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy

Polityka jakości i środowiska

Głównym celem jakościowym firmy FIBRAIN jest spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów oraz innych Stron Zainteresowanych, a także przestrzeganie wymagań prawnych i obowiązujących norm.

Dział zapewnienia jakości poprzez nadzorowanie parametrów krytycznych w całym procesie produkcyjnym: począwszy od nadzorowania dostawców i dostarczanych surowców, a skończywszy na badaniu zadowolenia klienta docelowego i analizie zgłaszanych reklamacji osiąga wyznaczony cel jakościowy.

A teraz do rzeczy. Jak to wygląda w praktyce?

 • Kontrola wejściowa surowców
 • Kontrola międzyoperacyjna
 • Kontrola wyrobu gotowego
 • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • Audyty zewnętrzne i wewnętrzne
 • Proces reklamacyjny

Mamy świadomość, że Klienta zdobywa się miesiącami
lub nawet latami, a traci się go w ułamku sekundy.

Marcjanna Chrostowska
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

Odpowiedzialność w ochronie środowiska

Grupa FIBRAIN, jako odpowiedzialny przedsiębiorca, dba o naturalne i czyste środowisko. Wszyscy pracownicy na różnych stanowiskach i w pracy z różnymi technologiami podejmują intensywne działania mające na celu ochronę ekosystemów i zasobów naturalnych, m.in.:

 • minimalizujemy emisję zanieczyszczeń
 • minimalizujemy odpady poprodukcyjne
 • stosujemy materiały i komponenty nieszkodliwe dla środowiska
 • segregujemy odpady
 • postępujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem certyfikat ISO 14001:2015


Pliki do pobrania

Mając na uwadze nasze starania o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę zdrowia oraz dbałość o ochronę środowiska powstała instrukcja dla przedstawicieli firm zewnętrznych „ZASADY BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA W FIBRAIN SP. Z O. O.”.

Przedstawicieli firm zewnętrznych (tj. firm dostawczych, odbiorczych oraz firm świadczących usługi na terenie i w obiektach należących do FIBRAIN Sp. z o. o.) prosimy o zapoznanie się z zapisami ww. instrukcji oraz przestrzeganie jej zaleceń i zapisów w czasie pobytu w FIBRAIN Sp. z o. o.

Rola gospodarstw domowych w recyklingu zużytego sprzętu