11.05.2009

Udostępnianie sieci szerokopasmowych – konferencja w Warszawie 02 czerwca 2009

Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą tematyce samorządowych sieci szerokopasmowych, podczas której będziemy mogli przedstawić nasz punkt widzenia oraz podzielić się doświadczeniami w zakresie projektów związanych z budową infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego.
Konferencja organizowana jest przez Centrum Promocji Informatyki w cyklu Informatyka w Administracji, a firma ELMAT Sp. z o.o. sponsoruje te wydarzenie. Dla naszych klientów i zaproszonych gości z sektora administracji publicznej przygotowaliśmy z tej okazji specjalną obniżkę kosztu uczestnictwa. style="text-align: center;">XLIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI & style="text-align: center;"> UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ
INFRASTRUKTURY DLA SIECI SZEROKOPASMOWYCH Do udziału w seminarium zapraszamy:

przedstawicieli
jednostek administracji publicznej: jednostek samorządowych jak i
administracji państwowej oraz przedstawicieli biznesu, osoby
odpowiedzialne za selekcję i zakup nowych produktów i technologii,
zajmujących się zagadnieniami związanymi z Internetem, telekomunikacją,
budową społeczeństwa informacyjnego.
Celem spotkania jest:

&Informacje szczegółowe: Miejsce: Warszawa, budynek Agory, ul. Czerska 8/10& style="text-align: center;"> style="text-align: left;"> & Termin: 02 czerwca 2009r, wtorek (planowany) & Harmonogram: na stronie www & Zgłoszenie: formularz do pobrania [PDF] Zaproszenie: formularz do pobrania [PDF] &
Koszt udziału: organizator-firma CPI pobiera opłaty za uczestnictwo. Dla naszych klientów specjalna zniżka w koszcie uczestnictwa: & 250 zł + 22% VAT – dla klientów instyutcjonalnych firmy ELMAT Sp. z o.o. 900 zł + 22% VAT – koszt udziału dla przedstawicieli biznesu

& Koszt udziału obejmuje: udział w obradach 1 osoby, materiały konferencyjne, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Warunkiem udziału jest przesłanie na numery wskazane w zgłoszeniu, wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub w postaci skanu z podpisem upoważnionych osób oraz otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony organizatora seminarium (CPI). O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Rezygnacja z udziału po 25 maja 2009 r. powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu imprezy w przypadku małej liczby zgłoszeń. style="text-align: right;">Zapraszamy wszystkich zainteresowanych &&&&&

Polecamy również