10.01.2013

Systemy do budowy sieci FTTx – okiem praktyka

>

Systemy do budowy sieci FTTx – okiem praktyka

Tematyka szkolenia:

 

 

 

1. Topologia sieci FTTx z jej kluczowymi punktami;

2. Systemy do budowy szkieletu sieci FTTx:

 

&
>

3. Warstwa dostępowa zabudowy jednorodzinnej;

 

 

&
>

4. Elementy uzupełniające dla warstw: szkieletowej i dostępowej;

5. Systemy do budowy warstwy dostępowej w zabudowie wielorodzinnej:

 

6. Elementy uzupełniające dla systemów warstwy dostępowej w zabudowie wielorodzinnej;

 

7. Prezentacja zrealizowanych systemów wraz z dyskusją; 

 

 

 

>
Termin: 21 luty 2013 – początek godzina 9:00
Miejsce: ul. Przewóz 49, 30-721 Kraków
Czas trwania: 8h
Koszt: szkolenie bezpłatne
Liczba miejsc: ograniczona, miejsca kwalifikowane&
>
Catering: przerwy kawowe, dwudaniowy obiad&
>
 &
>
>
WARUNKIEM ODBYCIA SIĘ SZKOLENIA JEST UCZESTNICTWO 40% OSÓB W WIEKU 45+&
>
 &

Każdy z uczestników szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje dyplom ukończenia kursu.

 

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANYCH – POBIERZ

KRYTERIA UCZESTNICTWA – PRZEJDŹ

Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów nie później niż 5 dni do daty rozpoczęcia szkolenia na ręce:

 

Monika Małysz
tel. 663 155 600
e-mail: mmalysz@cdgpolska.pl

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Świlcza 145 B
36-072 Świlcza k/Rzeszowa
tel/fax:  17 855 46 08/48
e-mail: info@cdgpolska.pl

lub

Anna Rewerenda
tel. (0-17) 866-08-00
e-mail: szkolenia@elmat.pl

 

&

 

&

Polecamy również