17.05.2020

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego!

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego to okazja, by uświadomić wszystkim znaczenie nowych technologii. Z okazji tego wydarzenia na całym świecie prezentowane są możliwości, jakie niosą ze sobą technologie ICT w rozwoju społecznym oraz gospodarczym. W tym roku hasłem przewodnim są:  „Technologie informacyjno-komunikacyjne dla celów zrównoważonego rozwoju w 2030 roku”. 

Naszej firmie – FIBRAIN od wielu już lat bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Realizowane przez nas projekty ICT umożliwiają korzystanie z osiągnięć technologii informacyjno-komunikacyjnych, by konsekwentnie budować lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi na świecie.

Polecamy również