19.11.2012

Rozporządzenie w sprawie światłowodów w budynkach wielorodzinnych podpisane

6 listopada minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdzie w życie.

Rozporządzenie wprowadzi obowiązek:

1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;

2) montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;

3) zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne;

4) budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.

Współpraca z Ministerstwem Transportu i Budownictwa przy opracowaniu rozporządzenia była jednym z działań MAC, które zmierzają do ograniczenia barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Zmiana jest też efektem rekomendacji operatorów zrzeszonych w Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju usług i sieci szerokopasmowych. Umożliwi szybsze i tańsze inwestowanie w sieci dostępowe, co przełoży się na większą dostępność i lepsze parametry usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych dla mieszkańców.

Dzięki nowelizacji poprawi się też wizerunek nowych osiedli mieszkaniowych – z elewacji znikną szpecące i zagrażające życiu indywidualne anteny satelitarne.

Szczegóły dotyczące procesu legislacyjnego rozporządzenia oraz jego tekst można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/15552

źródło: www.rpkom.pl

Polecamy również