09.11.2020

Prestiżowe wyróżnienie EcoVadis Silver!

FIBRAIN otrzymał srebrny medal w wyniku audytu przeprowadzonego przez  EcoVadis! To międzynarodowa organizacja ratingowa oceniająca działania i praktyki firm w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu  (CSR – Corporate Social Responsibility).  Metodologia Ecovadis składa się z 21 kryteriów obejmujących cztery obszary:

Bardzo cieszymy się z tak prestiżowego wyróżnienia i osiągnięcia, które jeszcze bardziej motywują nas do dalszej pracy.

Polecamy również