20.12.2014

Nowe kierunki rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.

Za nami czwarta edycja raportu, przygotowanego przez Crido Taxand oraz PAIiIZ pod merytorycznym patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Który ma na celu stać się przewodnikiem dla przedsiębiorców, chcących lepiej zrozumieć nowe zasady rozdzielania pieniędzy unijnych oraz skutecznie rozpocząć proces przygotowania się do nadchodzących konkursów. Jak pokazuje raport Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami.

Tytuł Projektu: „Wykonanie prototypu detektora bazującego na heterozłączu krzemowo-organicznym, pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni”

Tytuł Projektu: „Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo – rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi”

Tytuł Projektu: „Projekt i wykonanie prototypu pasywnego konwertera optycznego do połączeń miedzy telekomunikacyjnymi światłowodowymi plastikowymi i szklanymi”

Zapraszamy do pobrania raportu w wersji elektronicznej.

http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=23913

Polecamy również