15.04.2015

Kształcimy od samego początku!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – dołączyła do grona uczelni, które umożliwiają dostęp studentom do nowoczesnych systemów teleinformatycznych przy wykorzystaniu potencjału Polskich firm. Jest nam niezmiernie miło oznajmić, że Grupa ELMAT w najbliższych weekendach przeprowadzi cykle wykładowo-laboratoryjne dla studentów uczelni z dziedziny: systemów okablowania strukturalnego oraz technik światłowodowych. Studenci po zakończeniu części wykładowej będą uczestniczyć w całodniowych laboratoriach, zwieńczeniem których będzie staż w naszej firmie.

Polecamy również