01.03.2022

Komunikat

Drodzy Klienci, 

W obliczu bardzo trudnej i dynamicznej sytuacji na Ukrainie, informujemy wszystkich naszych Partnerów, że źródła dostaw komponentów i surowców wykorzystywanych do produkcji w FIBRAIN pochodzą spoza obszarów objętych militarnym konfliktem, przez co ciągłość naszej produkcji nie jest zagrożona.

Zapewniamy, że obecnie wszystkie centra produkcyjne FIBRAIN są bezpieczne pod względem energetycznym, logistycznym oraz dostępu do pracowników, przez co nie ma powodów do niepokoju. Jednocześnie zachęcamy naszych klientów do budowania własnych zasobów magazynowych, tak aby ewentualne zmiany sytuacji na Ukrainie, mogące nieść konsekwencje widoczne m.in. na światowych rynkach, nie miały wpływu na Państwa zasoby magazynowe, co całkowicie zabezpieczy Państwa interesy.

Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie i mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Z poważaniem,
Zarząd FIBRAIN

Polecamy również