29.09.2015

ELMAT na konferencji naukowej Światłowody i ich Zastosowania – TAL 2015 Nałęczów

Tym razem ELMAT zaprezentował 3 prace na konferencji TAL 2015 w Nałęczowie, na której jak zwykle pojawiła się cała śmietanka naukowa światłowodowej Polski. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja pt. Projektowanie i wytwarzanie filtrów blokujących do zastosowań w sieciach dostępowych NGA, bazujących na siatkach LPG, której streszczenie znajduje się poniżej:

Światłowodowe sieci dostępowe nowej generacji (NGA – Next Generation Access) w ostatnich latach stały się dominującą technologią budowy sieci dostępowych. W sieciach tego typu dostarczana jest zwykle tzw. usługa potrójna Triple Play (internet-telewizja-telefon), przy czym bardzo często usługa telewizyjna jest rozgłaszana na dedykowanej długości fali 1550 nm (w technologii tzw. nakładki RF). Ze względu na fakt, że technologia nakładki RF jest typową technologią typu broadcast, sygnał telewizyjny na długości fali 1550 nm dociera do wszystkich abonentów, również tych, którzy tej usługi nie wykupili, umożliwiając im potencjalne nielegalne korzystanie z usługi. Aby temu zapobiec, operatorzy telekomunikacyjni zainteresowani są niskokosztowymi filtrami blokującymi pasmo 1550 nm.

Jakkolwiek od lat dostępne są na rynku technologie wytwarzania filtrów pozwalające na blokowanie pasma 1550 nm (np. filtry TFF – Thin Film Filters), to ich stosowanie pociąga za sobą koszty rzędu 20 USD/abonent, co jest kwotą w większości wypadków nieakceptowalną. Ciekawą i potencjalnie bardzo niskokosztową alternatywą są filtry blokujące bazujące na siatkach długookresowych LPG (Long Period Gratings).

Siatki LPG, również w zastosowaniach filtrujących, znane są od dziesięcioleci, tym niemniej nie są obecnie komercyjnie dostępne na rynku filtry telekomunikacyjne bazujące na takich strukturach. Projekt takiego filtru musi spełnić wiele praktycznych i nietrywialnych wymagań i ograniczeń, takich jak kontrolowana fala centralna pasma blokowanego i jego szerokość, niskie tłumienie w pozostałych zakresach spektralnych (od 1260 nm do 1610 nm), a co za tym idzie eliminacja rezonansów pasożytniczych z innymi niż z pożądanym modem płaszczowym, czy też stabilność charakterystyki spektralnej w obecności naprężeń mechanicznych i zmian temperatury. Jednocześnie, do zastosowań komercyjnych wymagane jest opracowanie taniej i powtarzalnej technologii produkcji takich filtrów.

W niniejszej pracy opracowane zostało inżynierskie narzędzie do projektowania filtrów LPG do zastosowań telekomunikacyjnych, zostały zaprojektowane i wytworzone filtry blokujące dla sieci NGA  i opracowana zautomatyzowana technologia ich produkcji seryjnej, bazująca na dwuwiązkowym zapisie siatek laserem CO2.

Polecamy również