04.04.2014

ELMAT gościem na konferencji SOOIPP

Tematem przewodnim będzie rynek dla innowacji oraz finansowanie działalności innowacyjnej. Celem konferencji jest wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie teoretycznych i empirycznych aspektów kreowania rynków i kształtowania usług proinnowacyjnych.
Podczas konferencji Grupa ELMAT będzie gościem w panelu dyskusyjnym. Pionierska działalność oraz aktywność firmy, jak również jej motto – „Tworzymy przyszłość innowacji” – potwierdzają trafność i zasadność jej obecności.

Polecamy również