09.12.2015

Budujemy E-region Częstochowa

Zapewniamy dostęp do szybkiego Internetu na obszarach Subregionu Północnego – dostarczając nasze kable światłowodowe. W ramach projektu realizowana jest budowa infrastruktury światłowodowej o długości ok. 340 km. wraz z punktami dostępowymi jak i również stworzenie w gminach publicznych punków bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji  Siecią Subregionalną.

Polecamy również